SZERZŐK

Ács Pál Horányi Ildikó Pásztor Katalin
Almási Tibor Horn Ildikó Patkós László
Askercz Éva Horváth Hilda †Pénzes István
Bácskai Vera Horváth József Perger Péter
Bajáki Rita †Hrenkó Pál Péter Katalin
Bak Borbála H. Hubert Gabriella Petrőczi Éva
†Balassa Iván Hubert Ildikó Pilissy Lajos
Balázs Géza Imre Mihály Pintér Márta Zsuzsanna
Balázs György Ivancsó István Plihál Katalin
Balázs Mihály Jankovics József Pócs Éva
Balázs-Hajdu Péter Jankovits László Pók Attila
Bálint Csanád †Jánosi Mónika †Ponori Thewrewk Aurél
Balla Gabriella †Jánoska Amália [=Tamás Zsuzsanna] †Priszter Szaniszló
Balogh Judit Jávor Anna Prokopp Mária
Bánki Éva Jeges András Puskás Bernadett
Bányai Viktória Jékely Zsombor Radnóti Klára 
†Bárczi Ildikó Jernyei Kiss János Radvánszky Anikó
Bardi Terézia Juha Mariann Reisz T. Csaba
Barna Gábor H. Kakucska Mária Réthelyi Orsolya
Bárth Dániel Kakuk Zsuzsa Ridovics Anna
Bartók István Káldos János Riedel Miklós
†Batári Ferenc Kalmár János Ritoók Ágnes
Beke Margit Kármán Gábor Ritoókné Szalay Ágnes
Bellus Ibolya Käfer István Rostás Tibor
Benda Borbála Kecskeméti Gábor †Rózsa György
Bene Sándor Kecskés Mónika Rozsondai Marianne
†Bérci László Kelényi György †Sabján Tibor
Berecz Ágnes Kenyeres István Ságvári György
†Berki Feriz †Kerényi Ferenc Sajó Tamás
Berta Péter †Kerny Terézia Sándor Klára
†Bertalan Vilmosné Keserű Gizella Sánta Ákos
Bessenyei József Keveházi Katalin Sarbak Gábor
Bibó István Király Péter S. Sárdi Margit
Bibor Máté János Kis Domokos Dániel Sas Ágnes
Bíró Ferenc Kisbán Eszter Schmidt József
Bíró Gyöngyi Kiss Erika Schulcz Katalin
Bíró József Kiss Etele Sebők Marcell
Bitskey István Kiss Éva Selmeczi Kovács Attila
Blazovich László Kiss László Siklósi Gyula
Bódi Csaba Klaniczay Gábor Simon József 
Bódiné Beliznai Kinga G. Klement Ildikó †Sinkó Katalin
Bogár Judit Knapp Éva Sipos Gábor
†Bogdán István Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet Sokcsevits Dénes
Bojtos Anita †Kókay György Solymosi László
†Borbély Szilárd Koltai András Soós István
†Borosy András Komoróczy Szonja Ráhel Stipta István
Bozóki Lajos Koppány András Stirling János
Bretz Annamária †Koppány Tibor Stohl Róbert
Bubryák Orsolya Kordé Zoltán Sudár Balázs
Buzás Gergely Korompay Klára Süld Erzsébet
Buzási Enikő Korpás Zoltán Szabados György
Cabello, Juan  Korsós Zoltán †Szabadváry Ferenc
Czagány Zsuzsa †Koszta László Szabó András
†F. Csanak Dóra Kovács András B. Szabó János
†Császár László Kovács Eszter †Szabó Péter Károly
Csepregi Márta †Kovács Éva Szabó T. Attila
Csepregi Zoltán Kovács Gergelyné Szabó Zoltán
Csillag István †Kovács Gy. István Szacsvai Kim Katalin
†K. Csilléry Klára Kovács Ilona Szacsvay Éva
†Csonka Ferenc Kovács József László Szakács Béla Zsolt
Csörsz Rumen István Kovács László Szakály Orsolya
Csukovits Enikő Kovács Péter Szalmási Pál
Dávid Ferenc Kovács Sándor †Szántó Konrád
Deák Antal András Kovács Zsuzsa Szász Zoltán
Deáky Zita †Kovalovszki Júlia Szaszovszky Ágnes
Debreczeni Attila †Köpeczi Béla Szegfű László
Deé Nagy Anikó Körmendy Kinga Székely Júlia
Dienes Dénes Kőszeghy Péter Szelestei N. László
Domokos György Kővári Réka Szemerey Tamás
Domokos Mária †Kristó Gyula Szende Katalin
Draskóczy István Kristóf Ilona Szende László
Dukkon Ágnes Kruppa Tamás Szendrei Janka
V. Ecsedy Judit †Kubinyi András Szentesi Edit
†Égető Melinda †Kulcsár Péter Szentmártoni Szabó Géza
Egyed Emese Kurucz György Szentpéteri Márton
†Endrei Walter Künstlerné Virág Éva †Széphelyi F. György
†Engel Pál Laczházi Gyula Szigeti Csaba
Eperjessy Ernő Lakatos Adél Szilágyi Márton
Erdélyi Gabriella Lakatos Bálint †Szilas László
Erdő Péter Láng Benedek Szirtes Zsófia
Erdősi Péter †László Emőke Szögi László
Eredics Péter Laszlovszky József Szőllősy Gábor
Érszegi Géza Latzkovits Miklós Szőnyi György Endre
Éry Kinga Lázs Sándor Szörényi László
G. Etényi Nóra Legeza László Takács Imre
Faludy Judit Lengyel László †Takács József
Farbaky Péter Lőkös István Takács Miklós
Farkas Gábor (Farkas) Lőkös Péter Teke Zsuzsa
Fatsar Kristóf Lővei Pál †Temesváry Ferenc
Fazekas István †Ludányi Mária Terbócs Attila
Fazekas Sándor Ludassy Mária Teszelszky, Kees 
Fedeles Tamás Luffy Katalin Thimár Attila
Fejér Gábor Maczák Ibolya Thoroczkay Gábor
Fejér László Madas Edit Tomisa Ilona
Feld István Magyar Eszter Tomka Gábor
Fenyő Ervin Magyar László András Tompos Lilla
Ferenczi Ilona Major Rita †Tonk Sándor
Flórián Mária Majorossy Judit Torma László
Fodor Pál T. Majzer Mónika Toronyi Zsuzsa
Font Zsuzsa Makk Ferenc Tóth Áron
Földesi Ferenc Malya Pál Tóth Endre
Fülöp Éva Margócsy István Tóth Gergely
Gaál Bernadett Marosi Ernő †Tóth István György
Gábor Csilla Maurer Zsuzsa †Tóth Sándor
Gáborjáni Szabó Botond Medgyesy S. Norbert Tóth Tünde
Gál Éva Mentényi Klára Tóth Zsombor
Galamb György Mészáros István Tóvay Nagy Péter
Galavics Géza Mészáros Kálmán Tóvizi Ágnes
Gát Eszter Mezey Alice Török Enikő
Gecser Ottó Mezey Barna Török József
Gedai István Mikó Árpád Török Zsolt Győző
Geréby György †Mojzer Miklós Tringli István
Gerelyes Ibolya Molnár Antal Tusor Péter
Gerstner Károly V. Molnár László Tuza Csilla
Gilicze Gábor Molnár Szabolcs †Udvari István
Giliczéné Szamák Ágnes Monok István Újvári Edit
†Gilyén Nándor †Móra László †Uray Piroska
Gödölle Mátyás Mukicsné Kozár Mária Vadai István
Gömöri György Nádor Zsófia Vadas András
Granasztói Olga Nagy Imre Vadászi Erzsébet
Granasztóiné Györffy Katalin Nagy Levente Varga András
Gulyás Borbála Nagy Márta Varga Bernadett
Gupcsó Ágnes Nagy Mihály Varga Júlia
Gyulai Éva †Nagybákay Péter  †Vargha Domokosné
Gyuricza Anna Németh Csaba Várkonyi Gábor
Haader Lea H. Németh István P. Vásárhelyi Judit
Hafenscher Károly Németh S. Katalin Véber János
Haider Edit NógrádyÁrpád Végh János
†Hajdú Mihály Nováky Ágnes Veres László
Hála József Nyomárkay István Verók Attila
†J. Halász Margit Offner, Robert  Veszprémy László
Haraszti György Oláh Szabolcs Viskolcz Noémi
Hargittay Emil Orlovszky Géza Vizkelety András
Harmati Béla László Orosz Krisztina Vofkori Mária
Hausner Gábor †Orosz László Voigt Vilmos
†Havas László Ötvös Péter Vörös Imre
†Heckenast Gusztáv Paál Vince Wehli Tünde
Hegedűs Attila Pajorin Klára Weisz Boglárka
Hegedűs Béla Paládi-Kovács Attila Wohlné Nagy Ágota
Héjjas Eszter Pálffy Géza †Zachar József
Heltai János Pálosfalvi Tamás Zentai Tünde
Héri Vera Pandula Attila Zimonyi István
Herner János Pandur Ildikó †Zlinszkyné Sternegg Mária
Herpai Péter Pap Balázs Zombori István
†Hervay Ferenc Levente Papp Ágnes Zvara Edina
Hevesi Andrea Papp Gábor †Zsámboki László
Hoffmann István  Papp Júlia Zsoldos Attila
Homoki Nagy Mária  Pásztor Emese  Zsupán Edina

 

Kőszeghy Péter álnevei

 

Apró Piroska
Baka Ottó
Balogh Barna
Bán Mária
Bangó Péter
Bodó Tibor
Bóka Katalin
Bor Tibor
Borbás Antal
Borbíró Zsóka
Boros Éva
Boros Pál
Chenek Dóra
Dérföldy Vilmos
Domahidi Piroska
Gál Rezső
József Zoltán
K. L.
Kálmán Alexa
Kemp Lajos
Kiss Anna
Kopvári Attila
Lábady László
Lajos Mária
Lux Etelka
Maár Olga

Maár Tibor
Magyar Árpád
Márványi Miklós
Moór Anna
Móró Miklós
Mrozek Béla
Munitori Ottó
Murtusz Márta
Muth Piroska
Nádai Pál
Nádor Zoltán
Pál Albert
Pál Orsolya
Pál Ottó Béla
Pálinkás Mátyás
Pócz Attila
Sillye István
Silye István
Széles Éva
Szelp Erika
Szilágyi Pál
Tokodi Farkas
Tóth Jakab
Tunyogh Szilvia
Turu Pál
Várkonyi Tamás